PvP Tournaments 1 vs 1

Tournament #4 / November 13 2022
INT PvP Winner
Tournament #4 / November 13 2022
STR PvP Winner
Tournament #3 / November 5 2022
INT PvP Winner
Tournament #3 / November 5 2022
STR PvP Winner
Tournament #2 / October 30 2022
INT PvP Winner
Tournament #2 / October 30 2022
STR PvP Winner
Tournament #1 / October 23 2022